Bohrium Nucleus 260Bh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  260Bh     107     153     1      

Bohrium Nucleus 260Bh Layered View

260Bh

 

260Bh

Bohrium Nucleus 260Bh Front View

260Bh

Bohrium Nucleus 260Bh Back View

260Bh

Bohrium Nucleus 260Bh Left View

260Bh

Bohrium Nucleus 260Bh Right View