Bohrium Nucleus 261Bh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  261Bh     107     154     -5/2      

Bohrium Nucleus 261Bh Layered View

261Bh

 

261Bh

Bohrium Nucleus 261Bh Front View

261Bh

Bohrium Nucleus 261Bh Back View

261Bh

Bohrium Nucleus 261Bh Left View

261Bh

Bohrium Nucleus 261Bh Right View