Bohrium Nucleus 262Bh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  262Bh     107     155     2      

Bohrium Nucleus 262Bh Layered View

262Bh

 

262Bh

Bohrium Nucleus 262Bh Front View

262Bh

Bohrium Nucleus 262Bh Back View

262Bh

Bohrium Nucleus 262Bh Left View

262Bh

Bohrium Nucleus 262Bh Right View