Bohrium Nucleus 264Bh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  264Bh     107     157     2      

Bohrium Nucleus 264Bh Layered View

264Bh

 

264Bh

Bohrium Nucleus 264Bh Front View

264Bh

Bohrium Nucleus 264Bh Back View

264Bh

Bohrium Nucleus 264Bh Left View

264Bh

Bohrium Nucleus 264Bh Right View