Bohrium Nucleus 265Bh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  265Bh     107     158     3/2      

Bohrium Nucleus 265Bh Layered View

265Bh

 

265Bh

Bohrium Nucleus 265Bh Front View

265Bh

Bohrium Nucleus 265Bh Back View

265Bh

Bohrium Nucleus 265Bh Left View

265Bh

Bohrium Nucleus 265Bh Right View