Bohrium Nucleus 266Bh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  266Bh     107     159     1      

Bohrium Nucleus 266Bh Layered View

266Bh

 

266Bh

Bohrium Nucleus 266Bh Front View

266Bh

Bohrium Nucleus 266Bh Back View

266Bh

Bohrium Nucleus 266Bh Left View

266Bh

Bohrium Nucleus 266Bh Right View