Bohrium Nucleus 268Bh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  268Bh     107     160     1/2      

Bohrium Nucleus 268Bh Layered View

268Bh

 

268Bh

Bohrium Nucleus 268Bh Front View

268Bh

Bohrium Nucleus 268Bh Back View

268Bh

Bohrium Nucleus 268Bh Left View

268Bh

Bohrium Nucleus 268Bh Right View