Bohrium Nucleus 272Bh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  272Bh     107     165     2      

Bohrium Nucleus 272Bh Layered View

272Bh

 

272Bh

Bohrium Nucleus 272Bh Front View

272Bh

Bohrium Nucleus 272Bh Back View

272Bh

Bohrium Nucleus 272Bh Left View

272Bh

Bohrium Nucleus 272Bh Right View