Bohrium Nucleus 274Bh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  274Bh     107     167     2      

Bohrium Nucleus 274Bh Layered View

274Bh

 

274Bh

Bohrium Nucleus 274Bh Front View

274Bh

Bohrium Nucleus 274Bh Back View

274Bh

Bohrium Nucleus 274Bh Left View

274Bh

Bohrium Nucleus 274Bh Right View