Roentgenium Nucleus 272Rg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  272Rg     111     161     5      

Roentgenium Nucleus 272Rg Layered View

272Rg

 

272Rg

Roentgenium Nucleus 272Rg Front View

272Rg

Roentgenium Nucleus 272Rg Back View

272Rg

Roentgenium Nucleus 272Rg Left View

272Rg

Roentgenium Nucleus 272Rg Right View