Roentgenium Nucleus 274Rg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  274Rg     111     163     1      

Roentgenium Nucleus 274Rg Layered View

274Rg

 

274Rg

Roentgenium Nucleus 274Rg Front View

274Rg

Roentgenium Nucleus 274Rg Back View

274Rg

Roentgenium Nucleus 274Rg Left View

274Rg

Roentgenium Nucleus 274Rg Right View