Roentgenium Nucleus 278Rg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  278Rg     111     167     0      

Roentgenium Nucleus 278Rg Layered View

278Rg

 

278Rg

Roentgenium Nucleus 278Rg Front View

278Rg

Roentgenium Nucleus 278Rg Back View

278Rg

Roentgenium Nucleus 278Rg Left View

278Rg

Roentgenium Nucleus 278Rg Right View