Roentgenium Nucleus 279Rg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  279Rg     111     168     1/2      

Roentgenium Nucleus 279Rg Layered View

279Rg

 

279Rg

Roentgenium Nucleus 279Rg Front View

279Rg

Roentgenium Nucleus 279Rg Back View

279Rg

Roentgenium Nucleus 279Rg Left View

279Rg

Roentgenium Nucleus 279Rg Right View