Roentgenium Nucleus 280Rg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  280Rg     111     169     0      

Roentgenium Nucleus 280Rg Layered View

280Rg

 

280Rg

Roentgenium Nucleus 280Rg Front View

280Rg

Roentgenium Nucleus 280Rg Back View

280Rg

Roentgenium Nucleus 280Rg Left View

280Rg

Roentgenium Nucleus 280Rg Right View