Roentgenium Nucleus 281Rg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  281Rg     111     170     1/2      

Roentgenium Nucleus 281Rg Layered View

281Rg

 

281Rg

Roentgenium Nucleus 281Rg Front View

281Rg

Roentgenium Nucleus 281Rg Back View

281Rg

Roentgenium Nucleus 281Rg Left View

281Rg

Roentgenium Nucleus 281Rg Right View