Titanium Nucleus 43Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  43Ti     22     21     -7/2      

Titanium Nucleus 43Ti Layered View

43Ti

 

43Ti

Titanium Nucleus 43Ti Front View

43Ti

Titanium Nucleus 43Ti Back View

43Ti

Titanium Nucleus 43Ti Left View

43Ti

Titanium Nucleus 43Ti Right View