Copper Nucleus 52Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  52Cu     29     23     3      

Copper Nucleus 52Cu Layered View

52Cu

 

52Cu

Copper Nucleus 52Cu Front View

52Cu

Copper Nucleus 52Cu Back View

52Cu

Copper Nucleus 52Cu Left View

52Cu

Copper Nucleus 52Cu Right View