Copper Nucleus 53Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  53Cu     29     24     -3/2      

Copper Nucleus 53Cu Layered View

53Cu

 

53Cu

Copper Nucleus 53Cu Front View

53Cu

Copper Nucleus 53Cu Back View

53Cu

Copper Nucleus 53Cu Left View

53Cu

Copper Nucleus 53Cu Right View