Copper Nucleus 54Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  54Cu     29     25     3      

Copper Nucleus 54Cu Layered View

54Cu

 

54Cu

Copper Nucleus 54Cu Front View

54Cu

Copper Nucleus 54Cu Back View

54Cu

Copper Nucleus 54Cu Left View

54Cu

Copper Nucleus 54Cu Right View