Copper Nucleus 55Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  55Cu     29     26     -3/2      

Copper Nucleus 55Cu Layered View

55Cu

 

55Cu

Copper Nucleus 55Cu Front View

55Cu

Copper Nucleus 55Cu Back View

55Cu

Copper Nucleus 55Cu Left View

55Cu

Copper Nucleus 55Cu Right View