Copper Nucleus 56Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  56Cu     29     27     4      

Copper Nucleus 56Cu Layered View

56Cu

 

56Cu

Copper Nucleus 56Cu Front View

56Cu

Copper Nucleus 56Cu Back View

56Cu

Copper Nucleus 56Cu Left View

56Cu

Copper Nucleus 56Cu Right View