Copper Nucleus 60Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  60Cu     29     31     2      

Copper Nucleus 60Cu Layered View

60Cu

 

60Cu

Copper Nucleus 60Cu Front View

60Cu

Copper Nucleus 60Cu Back View

60Cu

Copper Nucleus 60Cu Left View

60Cu

Copper Nucleus 60Cu Right View