Copper Nucleus 62Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  62Cu     29     33     1      

Copper Nucleus 62Cu Layered View

62Cu

 

62Cu

Copper Nucleus 62Cu Front View

62Cu

Copper Nucleus 62Cu Back View

62Cu

Copper Nucleus 62Cu Left View

62Cu

Copper Nucleus 62Cu Right View