Copper Nucleus 64Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  64Cu     29     35     1      

Copper Nucleus 64Cu Layered View

64Cu

 

64Cu

Copper Nucleus 64Cu Front View

64Cu

Copper Nucleus 64Cu Back View

64Cu

Copper Nucleus 64Cu Left View

64Cu

Copper Nucleus 64Cu Right View