Copper Nucleus 67Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  67Cu     29     38     -3/2      

Copper Nucleus 67Cu Layered View

67Cu

 

67Cu

Copper Nucleus 67Cu Front View

67Cu

Copper Nucleus 67Cu Back View

67Cu

Copper Nucleus 67Cu Left View

67Cu

Copper Nucleus 67Cu Right View