Copper Nucleus 69mCu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  69mCu     29     40     13/2      

Copper Nucleus 69mCu Layered View

69mCu

 

69mCu

Copper Nucleus 69mCu Front View

69mCu

Copper Nucleus 69mCu Back View

69mCu

Copper Nucleus 69mCu Left View

69mCu

Copper Nucleus 69mCu Right View