Copper Nucleus 71Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  71Cu     29     42     -3/2      

Copper Nucleus 71Cu Layered View

71Cu

 

71Cu

Copper Nucleus 71Cu Front View

71Cu

Copper Nucleus 71Cu Back View

71Cu

Copper Nucleus 71Cu Left View

71Cu

Copper Nucleus 71Cu Right View