Copper Nucleus 72mCu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  72mCu     29     43     -4      

Copper Nucleus 72mCu Layered View

72mCu

 

72mCu

Copper Nucleus 72mCu Front View

72mCu

Copper Nucleus 72mCu Back View

72mCu

Copper Nucleus 72mCu Left View

72mCu

Copper Nucleus 72mCu Right View