Copper Nucleus 73Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  73Cu     29     44     -3/2      

Copper Nucleus 73Cu Layered View

73Cu

 

73Cu

Copper Nucleus 73Cu Front View

73Cu

Copper Nucleus 73Cu Back View

73Cu

Copper Nucleus 73Cu Left View

73Cu

Copper Nucleus 73Cu Right View