Rhodium Nucleus 100m1Rh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  100m1Rh     45     55     5      

Rhodium Nucleus 100m1Rh Layered View

100m1Rh

 

100m1Rh

Rhodium Nucleus 100m1Rh Front View

100m1Rh

Rhodium Nucleus 100m1Rh Back View

100m1Rh

Rhodium Nucleus 100m1Rh Left View

100m1Rh

Rhodium Nucleus 100m1Rh Right View