Rhodium Nucleus 100m3Rh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  100m3Rh     45     55     7      

Rhodium Nucleus 100m3Rh Layered View

100m3Rh

 

100m3Rh

Rhodium Nucleus 100m3Rh Front View

100m3Rh

Rhodium Nucleus 100m3Rh Back View

100m3Rh

Rhodium Nucleus 100m3Rh Left View

100m3Rh

Rhodium Nucleus 100m3Rh Right View