Rhodium Nucleus 100m2Rh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  100m2Rh     45     55     2      

Rhodium Nucleus 100m2Rh Layered View

100m2Rh

 

100m2Rh

Rhodium Nucleus 100m2Rh Front View

100m2Rh

Rhodium Nucleus 100m2Rh Back View

100m2Rh

Rhodium Nucleus 100m2Rh Left View

100m2Rh

Rhodium Nucleus 100m2Rh Right View