Praseodymium Nucleus 122Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  122Pr     59     63     2      

Praseodymium Nucleus 122Pr Layered View

122Pr

 

122Pr

Praseodymium Nucleus 122Pr Front View

122Pr

Praseodymium Nucleus 122Pr Back View

122Pr

Praseodymium Nucleus 122Pr Left View

122Pr

Praseodymium Nucleus 122Pr Right View