Praseodymium Nucleus 123Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  123Pr     59     64     3/2      

Praseodymium Nucleus 123Pr Layered View

123Pr

 

123Pr

Praseodymium Nucleus 123Pr Front View

123Pr

Praseodymium Nucleus 123Pr Back View

123Pr

Praseodymium Nucleus 123Pr Left View

123Pr

Praseodymium Nucleus 123Pr Right View