Praseodymium Nucleus 124Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  124Pr     59     65     2      

Praseodymium Nucleus 124Pr Layered View

124Pr

 

124Pr

Praseodymium Nucleus 124Pr Front View

124Pr

Praseodymium Nucleus 124Pr Back View

124Pr

Praseodymium Nucleus 124Pr Left View

124Pr

Praseodymium Nucleus 124Pr Right View