Praseodymium Nucleus 132Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  132Pr     59     73     2      

Praseodymium Nucleus 132Pr Layered View

132Pr

 

132Pr

Praseodymium Nucleus 132Pr Front View

132Pr

Praseodymium Nucleus 132Pr Back View

132Pr

Praseodymium Nucleus 132Pr Left View

132Pr

Praseodymium Nucleus 132Pr Right View