Praseodymium Nucleus 133Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  133Pr     59     74     3/2      

Praseodymium Nucleus 133Pr Layered View

133Pr

 

133Pr

Praseodymium Nucleus 133Pr Front View

133Pr

Praseodymium Nucleus 133Pr Back View

133Pr

Praseodymium Nucleus 133Pr Left View

133Pr

Praseodymium Nucleus 133Pr Right View