Praseodymium Nucleus 137Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  137Pr     59     78     5/2      

Praseodymium Nucleus 137Pr Layered View

137Pr

 

137Pr

Praseodymium Nucleus 137Pr Front View

137Pr

Praseodymium Nucleus 137Pr Back View

137Pr

Praseodymium Nucleus 137Pr Left View

137Pr

Praseodymium Nucleus 137Pr Right View