Praseodymium Nucleus 140m1Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  140m1Pr     59     81     5      

Praseodymium Nucleus 140m1Pr Layered View

140m1Pr

 

140m1Pr

Praseodymium Nucleus 140m1Pr Front View

140m1Pr

Praseodymium Nucleus 140m1Pr Back View

140m1Pr

Praseodymium Nucleus 140m1Pr Left View

140m1Pr

Praseodymium Nucleus 140m1Pr Right View