Praseodymium Nucleus 140Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  140Pr     59     81     1      

Praseodymium Nucleus 140Pr Layered View

140Pr

 

140Pr

Praseodymium Nucleus 140Pr Front View

140Pr

Praseodymium Nucleus 140Pr Back View

140Pr

Praseodymium Nucleus 140Pr Left View

140Pr

Praseodymium Nucleus 140Pr Right View