Praseodymium Nucleus 143Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  143Pr     59     84     7/2      

Praseodymium Nucleus 143Pr Layered View

143Pr

 

143Pr

Praseodymium Nucleus 143Pr Front View

143Pr

Praseodymium Nucleus 143Pr Back View

143Pr

Praseodymium Nucleus 143Pr Left View

143Pr

Praseodymium Nucleus 143Pr Right View