Praseodymium Nucleus 144Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  144Pr     59     85     0      

Praseodymium Nucleus 144Pr Layered View

144Pr

 

144Pr

Praseodymium Nucleus 144Pr Front View

144Pr

Praseodymium Nucleus 144Pr Back View

144Pr

Praseodymium Nucleus 144Pr Left View

144Pr

Praseodymium Nucleus 144Pr Right View