Praseodymium Nucleus 147Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  147Pr     59     88     3/2      

Praseodymium Nucleus 147Pr Layered View

147Pr

 

147Pr

Praseodymium Nucleus 147Pr Front View

147Pr

Praseodymium Nucleus 147Pr Back View

147Pr

Praseodymium Nucleus 147Pr Left View

147Pr

Praseodymium Nucleus 147Pr Right View