Praseodymium Nucleus 152Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  152Pr     59     93     4      

Praseodymium Nucleus 152Pr Layered View

152Pr

 

152Pr

Praseodymium Nucleus 152Pr Front View

152Pr

Praseodymium Nucleus 152Pr Back View

152Pr

Praseodymium Nucleus 152Pr Left View

152Pr

Praseodymium Nucleus 152Pr Right View