Praseodymium Nucleus 154Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  154Pr     59     95     -2      

Praseodymium Nucleus 154Pr Layered View

154Pr

 

154Pr

Praseodymium Nucleus 154Pr Front View

154Pr

Praseodymium Nucleus 154Pr Back View

154Pr

Praseodymium Nucleus 154Pr Left View

154Pr

Praseodymium Nucleus 154Pr Right View