Osmium Nucleus 177Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  177Os     76     101     -1/2      

Osmium Nucleus 177Os Layered View

177Os

 

177Os

Osmium Nucleus 177Os Front View

177Os

Osmium Nucleus 177Os Back View

177Os

Osmium Nucleus 177Os Left View

177Os

Osmium Nucleus 177Os Right View