Osmium Nucleus 180Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  180Os     76     104     0      

Osmium Nucleus 180Os Layered View

180Os

 

180Os

Osmium Nucleus 180Os Front View

180Os

Osmium Nucleus 180Os Back View

180Os

Osmium Nucleus 180Os Left View

180Os

Osmium Nucleus 180Os Right View