Osmium Nucleus 183Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  183Os     76     107     9/2      

Osmium Nucleus 183Os Layered View

183Os

 

183Os

Osmium Nucleus 183Os Front View

183Os

Osmium Nucleus 183Os Back View

183Os

Osmium Nucleus 183Os Left View

183Os

Osmium Nucleus 183Os Right View