Osmium Nucleus 184Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  184Os     76     108     0     Stable  

Osmium Nucleus 184Os Layered View

184Os

 

184Os

Osmium Nucleus 184Os Front View

184Os

Osmium Nucleus 184Os Back View

184Os

Osmium Nucleus 184Os Left View

184Os

Osmium Nucleus 184Os Right View