Osmium Nucleus 185Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  185Os     76     109     -1/2      

Osmium Nucleus 185Os Layered View

185Os

 

185Os

Osmium Nucleus 185Os Front View

185Os

Osmium Nucleus 185Os Back View

185Os

Osmium Nucleus 185Os Left View

185Os

Osmium Nucleus 185Os Right View